Wprost
do sukcesu
w zamówieniach
publicznych

Formalizm i procedury będą Twoją siłą

Nasze doświadczenie do Twojej dyspozycji

Bezpiecznie odniesiesz sukces

Kim
jesteśmy?

Directe to spółka skupiająca wokół siebie i współpracująca z ekspertami, którzy swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte w sektorze zamówień publicznych, przekują na sukces Państwa firmy. Skorzystanie z naszej pomocy pozwoli Państwu w pełni skupić się na merytorycznych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej, pozostawiając fachowcom warstwę formalno-prawną.

Dlaczego klienci nas wybierają?

mln zł

Średnia roczna
wartość zamówień obsługiwanych
przez ekspertów Directe

Średnia roczna liczba przetargów,
krajowych oraz unijnych obsługiwanych
przez ekspertów Directe

średnia liczba wykonawców
oraz zamawiających obsługiwanych 
przez ekspertów Directe

Co możemy zrobić dla Państwa firmy?

Z

Przeanalizujemy Specyfikację Warunków
Zamówienia i pomożemy wyjaśnić lub
zaskarżyć jej postanowienia

Z

Przygotujemy umowę konsorcjum

Z

Pomożemy przygotować ofertę i wziąć
udział w przetargu

Z

Zweryfikujemy ofertę konkurencji

Z

Przygotujemy odwołanie i będziemy
reprezentować Państwa firmę przed Krajową Izbą
Odwoławczą

Z

Obronimy Państwa ofertę przed zarzutami
konkurencji

Z

Wesprzemy Państwa firmę na etapie wykonywania
umowy i w razie potrzeby pomożemy
wprowadzić zmiany

Z

Przygotujemy umowę miedzy wykonawcą
i podwykonawcą oraz pomożemy w jej
wykonywaniu w szczególności w sytuacji
kłopotów z jej rozliczeniem

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Directe sp. z o.o. proponuje kompleksową obsługę oraz pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych

Co mówią o nas klienci?

„Dzięki współpracy z ekspertami Directe z łatwością złożyliśmy ofertę, nie musząc martwić się o kwestie formalne. W efekcie pozwoliło to na uzyskanie zamówienia i dalszy rozwój naszej firmy.”

Jarosław Koenig
Prezes Zarządu UTECH I Maszyny i Urządzenia Techniczne Sp. z o. o. Sp. k.

„Pełna dyspozycyjność i profesjonalne podejście prawników wchodzących w skład grupy Directe pozwoliły mi niejednokrotnie wnieść i wygrać odwołanie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Bez wątpienia solidne i godne polecenia wsparcie do prowadzenia działalności na rynku zamówień publicznych.”

Dariusz Szymura
Prezes Zarządu RAJ-INWEST Sp. z o.o.

„Skorzystanie z usług specjalistów Directe dało konsorcjum, którego jestem członkiem, szansę na uzyskanie zamówienia o wartości przekraczającej 18 mln zł, przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa w toku procedury przetargowej. Polecam, z pełnym przekonaniem.”

Marek Wizimirski
Usługi Leśne

„Prawnik z Directe pozwolił mi uniknąć konieczności zapłaty kary umownej na kwotę niemal 300 tys. zł punktując pochopne decyzje i nadgorliwość zamawiającego, będącego gigantem branży elektroenergetycznej. Wymierny efekt ekonomiczny jest w tej sytuacji najlepszą rekomendacją.”

Sławomir Tomala
Kompleksowe Usługi Leśne

„Fachowa pomoc pozwoliła mi wyeliminować z przetargu konkurenta, którego ofertę zamawiający błędnie uznał za najkorzystniejszą. Przełożyło się to na podpisanie lukratywnego kontraktu.”

Michał Proszewski
P.P.H.U. Laspol

"Dzięki pomocy Prawnika z Directe i prowadzonej przez niego korespondencji z Zamawiającym udało nam się doprowadzić do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, co umożliwiło mam jego terminową i prawidłową realizację. Dzięki świadczonej pomocy uzyskaliśmy także wyrok sądowy zasądzający od Inwestora całe należne spółce wynagrodzenie."

Grzegorz Panasiuk, Członek zarządu
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe NOVAPOL sp. z o.o.

Spójrz na zamówienia publiczne z innej perspektywy
– skorzystaj z naszej wiedzy

Kontakt

Adres

ul. Płocka 3, 87-100 Toruń

telefon

Porozmawiajmy