O Directe

Directe powstało, aby połączyć przedsiębiorców różnych branż, działających lub chcących rozpocząć działalność na gruncie zamówień publicznych, z ekspertami specjalizującymi się w tej dziedzinie prawa. Naszym podstawowym celem jest upowszechnienie rynku zamówień publicznych dla jak najszerszego kręgu wykonawców.

Zamówienia publiczne obejmują ogromną część gospodarki i z tego względu mogą stanowić źródło stabilnego oraz perspektywicznego dochodu. Udział przedsiębiorcy w przedsięwzięciach realizowanych w ramach zamówień publicznych wpływa również na postrzeganie go jako profesjonalisty oraz podwyższa jego prestiż. Zamówienia publiczne wiążą się jednak z bardzo wysokim poziomem skomplikowania pod względem zarówno prawnym, jak i formalnym. Obarczone są także ryzkiem dotkliwych konsekwencji, w sytuacji nienależytego ich wykonania. Bardzo często stanowi to barierę powstrzymującą przedsiębiorców przed poszerzeniem swojej działalności w tym kierunku.

Directe stanowi w istocie odpowiedź na powyższe obawy – środek do pokonania tych barier. Zrzesza bowiem doświadczonych praktyków zamówień publicznych, którzy zawodowo zajmując się tą tematyką od wielu lat, posiadają szeroką wiedzę w tym zakresie, która pozwoli Państwu uzyskać przewagę nad konkurencją. W tym celu oddajemy do Państwa dyspozycji specjalistów, którzy bezpiecznie przeprowadzą Państwa przedsiębiorstwo przez przedsięwzięcia związane z zamówieniami publicznymi.

Współpraca z Directe to zapewnienie własnej firmie wsparcia na najwyższym poziomie, tak by mogli Państwo skupić się na kwestiach związanych ściśle ze specyfiką prowadzonej działalności, bez konieczności angażowania się w skomplikowane kwestie formalne.

ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Eksperci na bieżąco współpracujący z Directe

Maciej
Kiesler

Radca prawny

Antonina
Krząkała

Radca prawny

Jakub
Lorenz

Adwokat

Błażej
Snochowski

Radca prawny

Izabella
Ziemblicka

Radca prawny